ICT-beheer

Knoppa is bij uitstek vertrouwd met het beheer van webapplicaties, ofwel cloudoplossingen. Knoppa onderhoudt dergelijke webapplicaties, koppelt waar gewenst applicaties aan bestaande systemen, monitort de werking van bijvoorbeeld uw website, lost waar nodig bugsop en houdt databases schoon. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een applicatie voor uw klanttevredenheidsonderzoek, administratie, urenregistratie of om andere toepassingen.

Meer opdrachten…

 

Uitgevoerde opdrachten

 

Van Winden BV (2017): Technisch consultant

Opdracht: e-mailmigratie

Een lokale aannemer maakt gebruik van een mailbox, die niet eenvoudig op meerdere apparaten uitgelezen kan worden in verband met het ontbreken van een IMAP-ondersteuning. Daarnaast wil de klant meer gebruik maken van een info@emailadres.nl, gekoppeld aan de eigen domeinnaam.

Taken
 • Zorg voor een mailbox, gekoppeld aan de eigen domeinnaam die op meerdere apparaten kan worden gebruikt
Aanpak

Na een korte inventarisatie zijn de e-mailrecords gekoppeld aan een zakelijke Google account. Daarbij zijn de bestaande e-mails op doorzenden gezet en is de e-mailaccount ingesteld op verschillende devices.

Resultaat

Meerdere personen kunnen e-mails ontvangen en beantwoorden waarbij alles met elkaar in lijn wordt gehouden. Daarbij wordt de oude mailbox naar het nieuwe e-mailadres doorgezonden.

 

BRW BV (2015/2017): Technisch beheerder toolset

Opdracht: monitoring toolset, database en bugfixes onderhouden

BRW BV biedt verschillende tools aan op het gebied van klantcontact. Na de overname van BRW door Force of the customer BV is de toolset gecontinueerd die al voor deze overname was ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat de systemen allemaal goed blijven werken, wordt regelmatig technisch beheer uitgevoerd.

Taken

Kees Nobel is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de toolset. Taken hierbij zijn monitoring, onderhoud van de database en bugfixes.

Aanpak

Door gebruikmaking van Icinga worden databases, webomgevingen en SSL-verbindingen continue gemonitord. Eventuele bugs worden via de functioneel beheerder aangemeld.

Resultaten

In het derde en vierde kwartaal van 2015 deden zich geen dienstonderbrekingen voor. Er is 1 bugfix in webservices opgelost. Hiervan bedroeg de doorlooptijd minder dan 5 dagen.

 

Gemeente Alphen aan den Rijn (2011): Technisch consultant KTO-inrichting

Opdracht: webservices ontwikkelen en automatisering uitvoeren

De gemeente Alphen aan den Rijnhad de wens om structureel een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit te voeren met behulp van de BRW-tool InSurvey. De gemeente wilde eenduidige metingen uitvoeren over alle ingezette kanalen zoals:

 • balie
 • gemeentelijke website
 • e-mail
 • post en
 • telefoon.

Doel was enerzijds om het klanttevredenheidsonderzoek zo veel mogelijk te koppelen aan en integreren met de bestaande systemen. Anderzijds de handmatige handelingen tot een minimum te beperken.

Taken
 • Webservices ontwikkelen voor Insurvey
 • Adviseren van de gemeente over de inrichting per kanaal (start en toekomst)
Aanpak

Binnen InSurvey zijn webservices ontwikkeld voor vrijwel alle respondent gebonden taken. Hiermee is het mogelijk om InSurvey makkelijk te koppelen aan andere systemen. Met betrokkenen gesproken en de mogelijkheden uitgelegd, de verschillende scenario’s doorgenomen en concrete acties uitgezet.

Resultaat

Het klanttevredenheidsonderzoek is vanaf medio 2012 operationeel. De webservices zijn succesvol ontwikkeld.

 

Teamleiders.nu (2006/2007): Ontwikkelaar

Opdracht: urenregistratiesysteem ontwikkelen

De nieuwe organisatie Teamleiders.nu had behoefte aan een urenregistratiesysteem. Kees Nobel is gevraagd om de administratieve processen en bijhorende systemen op te zetten en uit te rollen.

Taken
 • Analyseren processen
 • Opzetten functioneel ontwerp
 • Ontwikkelen webbased applicatie
 • Afstemmen en uitrollen
Aanpak

Kees Nobel heeft, samen met de opdrachtgever, een analyse van de werkwijze gedaan, om daarna te komen tot de beste oplossingsrichting. Deze uitkomst heeft hij vervolgens geconcretiseerd in de vorm van een webapplicatie.

Resultaat

Teamleiders.nu beschikt over een geschikte toepassing voor het registreren van uren. Daarnaast wordt uitvoering gefaciliteerd van de daaraan gerelateerde processen: facturatie, verlofregistratie, ziek- en betermelding.