ICT-beheer

Knoppa is bij uitstek vertrouwd met het beheer van webapplicaties en cloudoplossingen. Knoppa:

 • onderhoudt dergelijke omgevingen
 • koppelt waar gewenst applicaties aan bestaande systemen
 • monitort de werking van bijvoorbeeld uw website
 • lost waar nodig bugs op en houdt databases schoon

Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een applicatie voor uw klanttevredenheidsonderzoek, administratie, urenregistratie of om andere bedrijfstoepassingen.

Meer opdrachten…

Uitgevoerde opdrachten

Obi4wan (2022-heden): Technisch consultant

Opdracht: zet berichten uit Obi4wan (webcare) door naar Iris-CRM

Het Obi4wan-platform ondersteunt organisaties in het uitvoeren van webcare. Dat betekent een online klantenservice via social media, messenger apps en livechat. In sommige situaties is het wenselijk om de berichten op te slaan in het CRM-systeem.

Taken
 • Zorgen voor doorgifte vanuit webcare naar CRM-systeem
Aanpak

Kees Nobel vroeg de API-specificaties voor Obi4wan en Iris op. In overleg met de leverancier van Iris kwam Kees tot een standaard methode om berichten door te zetten.

Resultaat

Een testomgeving is inmiddels opgezet en berichten worden succesvol doorgezet.

ProFlows (2022): Technisch consultant

Opdracht: recoverytest PODIO-applicatie

Verschillende klanten maken gebruik van portals gekoppeld aan Podio en een eigen mySQL database. In het kader van de overeenkomst tussen ProFlows en LeasePlan wordt jaarlijks een recoverytest uitgevoerd.

Taken
 • Uitvoeren recoverytest
 • Opstellen rapport
Aanpak

Kees Nobel begon met het opzetten van een virtuele server voor web en database. Dit zijn in werkelijkheid 2 aparte omgevingen. Vanuit database backup deed Kees een recovery en bouwde hij de webomgeving op. Inclusief SSL.

Resultaat

Knoppa heeft de server opgebouwd en ook getest tegen de PODIO-testomgeving. Hierna zijn de testresultaten beschreven en gedeeld met de opdrachtgever.

Obi4wan (2021): Technisch consultant

Opdracht: zet berichten uit Obi4wan (webcare) door naar Djuma CRM

Het Obi4wan-platform ondersteunt organisaties in het uitvoeren van webcare. Dat betekent een online klantenservice via social media, messenger apps en livechat. In sommige situaties wil de organisatie berichten opslaan in het CRM-systeem. In dit geval in Djuma.

Taken
 • Zorgen voor doorgifte vanuit webcare naar CRM-systeem Djuma
Aanpak

Kees Nobel vroeg de API-specificaties voor Obi4wan en Djuma (HIER STOND EERST IRIS en DJUMA maar het is toch zonder IRIS? op. In overleg met de leverancier van Djuma en de klant die deze functie wenst, kwam Knoppa tot een succesvol methode om berichten door te zetten.

Resultaat

De webcare medewerker heeft nu de mogelijkheid om een bericht te markeren indien deze opgeslagen moet worden in Djuma. Het bericht wordt op dat moment opgeslagen in Djuma in een inbox. Zodat deze aan het juiste dossier kan worden gekoppeld.

VPS beheer (2020-heden): Beheerder

Opdracht: VPS-beheer

Voor verschillende klanten worden Virtual Private Servers (VPS) ingericht en onderhouden.

Taken
 • SSL-beveiliging
 • Firewall onderhoud
 • Patchen/updates
 • Facturatie
Aanpak

De VPS’en worden afgenomen bij de hostingpartner TransIP. Regulier onderhoud wordt uitgevoerd.

Resultaat

Klanten beschikken over een up-to-date platform met zeer hoge beschikbaarheid.

Van Winden BV (2017): Technisch consultant

Opdracht: e-mailmigratie

Een lokale aannemer maakt gebruik van een mailbox, die niet eenvoudig op meerdere apparaten uitgelezen kan worden in verband met het ontbreken van een IMAP-ondersteuning. Daarnaast wil de klant meer gebruik maken van een info@emailadres.nl, gekoppeld aan de eigen domeinnaam.

Taken
 • Zorg voor een mailbox, gekoppeld aan de eigen domeinnaam die op meerdere apparaten kan worden gebruikt
Aanpak

Na een korte inventarisatie zijn de e-mailrecords gekoppeld aan een zakelijke Google account. Daarbij zijn de bestaande e-mails op doorzenden gezet en is de e-mailaccount ingesteld op verschillende devices.

Resultaat

Meerdere personen kunnen e-mails ontvangen en beantwoorden waarbij alles met elkaar in lijn wordt gehouden. Daarbij wordt de oude mailbox naar het nieuwe e-mailadres doorgezonden.

BRW BV (2015/2017): Technisch beheerder toolset

Opdracht: monitoring toolset, database en bugfixes onderhouden

BRW BV biedt verschillende tools aan op het gebied van klantcontact. Na de overname van BRW door Force of the customer BV is de toolset gecontinueerd die al voor deze overname was ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat de systemen allemaal goed blijven werken, wordt regelmatig technisch beheer uitgevoerd.

Taken

Kees Nobel is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de toolset. Taken hierbij zijn monitoring, onderhoud van de database en bugfixes.

Aanpak

Door gebruikmaking van Icinga worden databases, webomgevingen en SSL-verbindingen continue gemonitord. Eventuele bugs worden via de functioneel beheerder aangemeld.

Resultaten

In het derde en vierde kwartaal van 2015 deden zich geen dienstonderbrekingen voor. Er is 1 bugfix in webservices opgelost. Hiervan bedroeg de doorlooptijd minder dan 5 dagen.

Gemeente Alphen aan den Rijn (2011): Technisch consultant KTO-inrichting

Opdracht: webservices ontwikkelen en automatisering uitvoeren

De gemeente Alphen aan den Rijnhad de wens om structureel een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit te voeren met behulp van de BRW-tool InSurvey. De gemeente wilde eenduidige metingen uitvoeren over alle ingezette kanalen zoals:

 • balie
 • gemeentelijke website
 • e-mail
 • post en
 • telefoon.

Doel was enerzijds om het klanttevredenheidsonderzoek zo veel mogelijk te koppelen aan en integreren met de bestaande systemen. Anderzijds de handmatige handelingen tot een minimum te beperken.

Taken
 • Webservices ontwikkelen voor Insurvey
 • Adviseren van de gemeente over de inrichting per kanaal (start en toekomst)
Aanpak

Binnen InSurvey zijn webservices ontwikkeld voor vrijwel alle respondent gebonden taken. Hiermee is het mogelijk om InSurvey makkelijk te koppelen aan andere systemen. Met betrokkenen gesproken en de mogelijkheden uitgelegd, de verschillende scenario’s doorgenomen en concrete acties uitgezet.

Resultaat

Het klanttevredenheidsonderzoek is vanaf medio 2012 operationeel. De webservices zijn succesvol ontwikkeld.

Teamleiders.nu (2006/2007): Ontwikkelaar

Opdracht: urenregistratiesysteem ontwikkelen

De nieuwe organisatie Teamleiders.nu had behoefte aan een urenregistratiesysteem. Kees Nobel is gevraagd om de administratieve processen en bijhorende systemen op te zetten en uit te rollen.

Taken
 • Analyseren processen
 • Opzetten functioneel ontwerp
 • Ontwikkelen webbased applicatie
 • Afstemmen en uitrollen
Aanpak

Kees Nobel heeft, samen met de opdrachtgever, een analyse van de werkwijze gedaan, om daarna te komen tot de beste oplossingsrichting. Deze uitkomst heeft hij vervolgens geconcretiseerd in de vorm van een webapplicatie.

Resultaat

Teamleiders.nu beschikt over een geschikte toepassing voor het registreren van uren. Daarnaast wordt uitvoering gefaciliteerd van de daaraan gerelateerde processen: facturatie, verlofregistratie, ziek- en betermelding.