Project Management

Organisaties hebben om uiteenlopende redenen behoefte aan projectmanagement. Kees Nobel is hiervoor inzetbaar. Hij heeft bij verschillende organisaties projectmanagement gedaan en veel ervaring opgebouwd.

Voorbeeld van situaties waarbij Knoppa inzetbaar is:

 • acute vervulling van een managementvacature. Knoppa neemt lopende processen over en helpt desgewenst met de werving van een vaste manager;
 • invoering van nieuwe systemen en werkwijzen. Knoppa zorgt ervoor dat dergelijke processen goed verlopen, zowel in de techniek als bij de medewerkers.

Knoppa analyseert de problematiek, levert oplossingsrichtingen en stuurt na fiat op een efficiënte invoering daarvan.

Meer opdrachten…

 

LeasePlan Rental (2018): Technisch consultant

Opdracht: deelautobeheer via Podio

Na de bedrijfsbeëindiging van MobilityMixx zijn de door hen beheerde deelauto’s door LeasePlan Rental overgenomen. Daar is een deelautobeheerteam opgezet, maar dit proces is nog volop in ontwikkeling. Daarbij dient het gebruikte beheerssysteem mee te ontwikkelen.

Taken
 • Migreer de deelauto’s van MobilityMixx naar LeasePlan Rental
 • Computeriseer de taken om waar mogelijk het beheer te automatiseren
 • Zorg voor een oplossing zodat het deelautobeheerteam alleen excessen hoeft te behandelen
Aanpak

Het beheren van de auto’s werd en wordt gedaan middels de cloudoplossing Podio. Dit platform biedt vele mogelijkheden, waaronder een goed uitgewerkte API. Hiermee is het mogelijk om Podio te verbinden met andere systemen.

Iedere auto bezit een ‘black box’ die gekoppeld is aan een systeem dat weet waar iedere auto is en wanneer deze wel/niet beschikbaar is. Na de migratie is een koppeling gerealiseerd met het systeem van de auto’s zelf. Door deze koppeling kan vanuit de beheeromgeving in Podio een auto direct worden gereserveerd voor bijvoorbeeld onderhoud of reparatie.

Resultaat

De oplossing in Podio biedt het deelautobeheerteam de mogelijkheid om met minimale inspanning het beheer van de deelauto’s uit te voeren. Zo kunnen bijvoorbeeld bandenwissels (van winter naar zomer en vice versa) nu in 10 minuten worden ingepland, terwijl dit in het verleden 4 à 5 dagen kostten.

 

LeasePlan Corporation (2018): Technisch consultant

Opdracht: Light Commercial Vehicle (LCV) systeemuitrol Europa

Binnen LeasePlan Nederland is in 2017 middels de cloudapplicatie Podio een oplossing ontwikkeld. Hiermee wordt het volledige bestel- en leveringsproces van Light Commercial Vehicles (LCV’s) ondersteund. Deze oplossing wordt door LeasePlan Corporation voor de andere landen overgenomen.

Hierbij is de wens om voor alle landen hetzelfde proces en systeem te hanteren, waarbij ieder land over zijn eigen klanten en leveranciers beschikt. Daarnaast zijn er 3 portals (voor leveranciers, klanten en commercie), die voor ieder land in iedere taal beschikbaar moeten zijn.

Taken
 • Zorg voor een oplossing op basis van de Nederlandse inrichting, waarbij meerdere landen in verschillende talen gebruik kunnen maken van de oplossing
 • Hanteer de huisstijl van de LeasePlan Corporation voor de portalen
Aanpak

Uitgangspunt is de oplossing zoals deze in Nederland actief is. Als eerste werd deze oplossing in Podio naar het Engels vertaald. Functies die meerdere landen en talen ondersteunen zijn toegevoegd. De portals zijn herbouwd tot multilanguage en multi-country portals, waarbij de beheerders zelf alle teksten kunnen vertalen zodat native speakers deze instelling kunnen maken. Daarnaast is er een aparte testomgeving ontwikkeld.

Resultaat

De testomgeving is voor de zomer opgeleverd. De eerste landen zijn nu aan het testen. Na de zomer zal het eerste land naar productie gaan. Tot eind 2018 worden ongeveer 8 landen aangesloten. In 2019 volgt de rest. In totaal sluiten maximaal 16 landen zich aan.

 

Gemeente Westland (2017 – 2018): Projectleider

De gemeente Westland nam vanaf augustus 2017 intrek in een nieuw gemeentehuis met als doel om papierloos te werken. Om dit te bereiken is er ingezet op de digitalisering van de postkamer. Binnen dit project zijn er 2 deelprojecten uitgevoerd:

 

 • de productiescanners vervangen
 • het verwerken van de e-formulieren verbeteren

 

Opdracht 1: de productiescanners vervangen

De postkamer beschikt over 5 scanners waarmee inkomende fysieke post wordt ingescand. Bij het inscannen van de poststukken dienen enveloppen opengesneden te worden, omdat deze anders niet door de scanner kunnen. Aan Kees Nobel de taak om deze scanners door nieuwe exemplaren te vervangen, die óók in staat zijn om enveloppen te herkennen.

Taken

 • Stel de specificaties voor de nieuwe scanners op
 • Voer een marktverkenning uit
 • Zorg voor de levering en installatie van de scanners binnen de mantelovereenkomst voor de aanschaf van kantoorautomatisering

Aanpak

Op basis van de eisen en wensen vanuit de postkamer is naar de mogelijke oplossingen gekeken. Hierbij is uitgekomen op een unieke scanner, genaamd de IBML Ultra High-Speed Document Scanner. Dit apparaat is slim genoeg om enveloppen van dubbele blaadjes te onderscheiden. Hierdoor verlagen de bedrijfskosten én het versnelt de doorlooptijd.

Resultaat

Het project is afgerond: de oude machines zijn door 2 nieuwe IBML-scanners vervangen. Daarbij zijn de nieuwe apparaten van software voorzien. Hiermee worden de gescande documenten automatisch in het Document Management Systeem opgeslagen.

Door deze procesvereenvoudiging en de snellere verwerking is er op de bezetting een besparing van maar liefst 50% gerealiseerd. Van 2 naar 1 FTE.

 

Opdracht 2: het verwerken van de e-formulieren verbeteren

De klanten van de gemeente Westland maken op de website van de gemeente gebruik van webformulieren. De meeste komen binnen in het systeem waarin verdere verwerking plaatsvindt. Echter een klein deel van deze formulieren is niet gekoppeld en worden per e-mail naar de postkamer verzonden. Dat zijn in totaal 50 formulieren die per e-mail binnen komen en verwerkt moeten worden. 

Deze verwerking werd voorheen handmatig uitgevoerd. Eerst werd het e-formulier naar het Document Management Systeem (DMS) gekopieerd. Dit werd aan het juiste werkproces gekoppeld en de aanvullende gegevens werden handmatig ingevoerd. De bijlagen kregen een controleslag. Indien nodig werden ze bewerkt. Daarna werden de documenten aan het dossier in het DMS handmatig toegevoegd. 

Taken

 • Voer een marktverkenning uit
 • Stel een programma van eisen (PvE) op
 • Voer een aanbesteding uit
 • Kies de beste oplossing
 • Implementeer de oplossing voor de meest gebruikte en complexe formulieren
 • Verzorg dat de uitbreiding door de gemeente zelf uitgevoerd kan worden met geen/minimale inspanning van derden

Aanpak

Na een kleine marktverkenning van Kees Nobel kwam Kofax als beste oplossing uit de bus. Er is een PvE opgesteld waarop 5 leveranciers zijn uitgenodigd om een offerte op te sturen. In totaal zijn er 3 offertes ontvangen, waarna de keuze op de leverancier viel, die een oplossing bood op basis van het Kofax Total Agility platform.

Resultaat

De software is geïnstalleerd en 10 formulieren zijn ingericht. Met deze oplossing kunnen de e-formulieren geheel binnen de oplossing worden afgehandeld, waar eerder verschillende toepassingen nodig waren. De software herkent alle ingevoerde gegevens. Alleen de bijlagen die niet herkend worden, moeten nog van het juiste documenttype worden voorzien.

Na controle wordt het geheel automatisch naar het DMS-systeem doorgezet, waarin het direct voorzien is van het juiste documenttype in het juiste type dossier, gekoppeld aan de juiste afdeling of behandelaar.

 

LeasePlan Special Vehicles (2017)

De afdeling Special Vehicles houdt zich bezig met lease auto’s met een speciale inrichting en/of uitrusting. Hierbij kan gedacht worden aan volledig ingerichte auto’s voor service monteurs. Het samenstellen van dergelijke auto’s bestaat uit verschillende stappen die op elkaar afgestemd moeten worden teneinde de auto inzetbaar te krijgen voor de klant. Om het proces te vereenvoudigen worden klant specifieke pakketten vastgelegd en is het traject van bestellen tot uitleveren voorzien van adequate geautomatiseerde ondersteuning.

Taken

Kees Nobel maakt op basis van een opgesteld functioneel ontwerp een basis administratie en zorgt er voor dat de klanten gebruik kunnen maken van een portaal om bestellingen te plaatsen en te volgen.

Aanpak

Het proces is in kaart gebracht en hierop is, met behulp van Podio, een inrichting gemaakt. De portaal is opgezet als gehoste oplossing en integreert met Podio via API’s.

Resultaat

LeasePlan Special Vehicles is in oktober 2017 gestart met het gebruik van de toepassing met een beperkt aantal klanten.

Gemeente Westland (2016/2017)

De gemeente Westland is in 2004 ontstaan uit de gemeentes De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster en Naaldwijk. De gemeente is, in navolging van het Antwoord (c) concept bezig om het klantcontactcenter in te richten. Focus hierbij ligt op verbetering van de dienstverlening aan de inwoners.

Taken

Kees Nobel is al Projectleider KCC verantwoordelijk voor het invoeren van een klantcontactsysteem met daarin een geïntegreerde kennisbank.

Aanpak

Er is een tweetal projecten gedefinieerd met een onderlinge afhankelijkheid. Implementatie klantcontactsysteem en kennisbank. Beide projecten zijn in 4 fasen ingedeeld; voorbereiding, planning, implementatie, evaluatie. Voor de kennisbank wordt de content uit de website (Typo3) hergebruikt en middels een api geïntegreerd in het klantcontactsysteem.

Resultaten

Begin 2017 heeft de uitrol van het nieuwe klantcontactsysteem plaatsgevonden inclusief integratie met de kennisbank.

Mobility Mixx (2015/2016/2017): Consultant operations

MobilityMixx maakt als aanbieder van mobiliteitsoplossingen een sterke groei door. Dit legt extra druk op de organisatie en vooral op de processen en ondersteunende systemen. Aanvankelijk hield het bedrijf de meeste informatie bij in Excel-sheets. Door de explosieve groei ontstond echter behoefte aan een betere inrichting en hogere automatiseringsgraad. Om de organisatie klein en flexibel te houden, is gekozen voor de cloudoplossing Podio voor deelautobeheer. Doel is om processen en systemen zo in te richten, dat MobilityMixx nu en in de toekomst de groei probleemloos kan opvangen.

Taken

Processen analyseren en kijken welke automatisering mogelijk is. Met behulp van Podio en Globiflow zaken waar mogelijk automatiseren.

Aanpak

Allereerst heeft Kees Nobel een splitsing gemaakt naar taken en verantwoordelijkheden in Podio. De bestaande omgeving heeft hij verbouwd en hij heeft er elementen aan toegevoegd. Vervolgens lichtte hij alle processen door.

Op basis daarvan stelde hij voor gedaan om deels gebruik te maken van standaardoplossingen binnen Podio en aanbieders van extensies, zoals Globiflow. Voor specifieke zaken wordt tegen de API aan geprogrammeerd in PHP en .NET.

Resultaten

Het project loopt nog door, maar inmiddels zijn verschillende taken geautomatiseerd, zoals het bevestigen van afspraken naar de klant en het indienen van onderhoudsverzoeken bij garages. In het eerste kwartaal van 2016 is het beheren van de deelautos afgerond. Voor chauffeurs die ingezet worden om auto’s te verplaatsen is in maart 2016 een mobiele app opgeleverd en in augustus 2016 is een tweede release gedaan. Vervolg trajecten voor facturatie en doorbelasting, controle en verder automatiseren van processen lopen nog.

Consumentenbond (2015): Projectmanager a.i.

De Consumentenbond heeft een vaste projectmanagersfunctie bij de afdeling Service & Advies (het contactcentrum). De projectmanager is verantwoordelijk voor alle projecten binnen de afdeling en voor de gebruikte systemen, van initiatie tot nazorg. De toenmalige projectmanager bleek niet in staat om de projecten op een goede manier te organiseren. Hierdoor waren de lopende projecten beperkt of geheel niet beschreven en waren planningen onduidelijk. De Consumentenbond heeft Kees Nobel gevraagd om op interim basis de volgende projecten aan te sturen:

 • Upgrade van Trinicom naar Kana Express van Verint.
 • Uitrol van nieuwe, geïntegreerde outbound-omgeving op het Telios platform van Telecats.
 • Aanpassingen aan het gebruikte klantscherm (maatwerkoplossing) voor de verbetering van de primaire processen in het contactcenter.
 • Upgrade WFM Verint.
 • Uitbreiding Business Objects en opzetten van rapportages.
 • Inventarisatie kennismanagement.

Taken

De eerste taak was de structurering van de lopende projecten om daarmee zorg te dragen voor een tijdige oplevering en uitrol. Daarnaast was er een belangrijke rol in de begeleiding van nieuwe projecten van A tot Z, waaronder: opstellen business case, opzetten projectdocument, verkrijgen van goedkeuring, planning maken en zorgdragen voor uitvoering. Een algemene taak was om de structuur waarbinnen projecten worden uitgevoerd verder uit te werken en te borgen in de organisatie. Ook is actief meegewerkt aan de selectie van een nieuwe vaste manager voor deze functie.

Aanpak

Eerst zijn ontbrekende beschrijvingen gemaakt. Voor de lopende projecten zijn planningen gemaakt en afgestemd. Vervolgens zijn ontbrekende zaken geregeld, zoals opleidingen van medewerkers. Nadat de achterstanden weggewerkt waren, is de blik gericht op nieuwe projecten en op langer lopende projecten. Deze zijn zo veel mogelijk opgezet volgens de ‘Prince2-methode projecten’.

Resultaten

Verschillende projecten zijn afgerond. De functionele uitrol van Kana is probleemloos verlopen. Nadat er configuratieproblemen waren opgetreden, waardoor de afhandeling van e-mail langzamer verliep, is hiervoor een oplossing bedacht. Deze is gereed.

Outbound is nu geïntegreerd in één omgeving met inbound. Hierdoor is het mogelijk mensen op beide omgevingen te laten werken. Dit project is geïmplementeerd en met succes afgerond.

Om goed zicht te hebben op de operatie is managementinformatie essentieel. Hiervoor is een uitbreiding gedaan op de bestaande Business Objects-omgeving. Er is een nieuwe univers gebouwd waarin alle beschikbare bronnen zijn opgenomen. Dit project is afgerond.

Inmiddels heeft de Consumenten een nieuwe projectmanager aangesteld die de taken overneemt.

KPN ITNS, Hoofddorp (2013/2014): IPC’er

KPN ITNS is de glasvezeltak van KPN. Door de overgang van het NOC (Network Operation Centre) van Reggefiber naar KPN, ontstond er behoefte aan twee IPC’ers. Toen het niet mogelijk bleek de een van de twee vacatures op korte termijn in te vullen, is Kees Nobel gevraagd tijdelijk de rol van IPC’er binnen het NOC te vervullen.

Taken

Als IPC’er was Kees Nobel verantwoordelijk voor de changes en problems en de beschrijving van deze processen. De changes en problems worden conform de ITIL- methodiek behandeld. Verder is naast de reguliere taken ook de Business Intelligence (BI) opgepakt. Vanuit de BI-omgeving zijn verschillende rapportages ontwikkeld om sturing te kunnen geven aan de afdeling:

 • Uitvoeren van change- en problem-proces
 • Beschrijven van deze processen
 • Verkrijgen van operationele stuurinformatie
 • Begeleiden Business Intelligence-rapportages (key-user)

Aanpak

Omdat de processen nog niet beschreven waren, is hiermee eerst begonnen. Processen zijn na beschrijving voorgelegd aan het MT. Verschillende handmatige rapportages zijn geautomatiseerd en daarna meegenomen in de advisering in het Business Intelligence-traject.

Resultaten

Geborgde processen geïmplementeerd. Zorggedragen voor opzet van de juiste administratie en monitoring. Rapportages vergaand geautomatiseerd. Bijgedragen aan juiste rapportages binnen Business Intelligence project.

Oxxio, Hilversum (2012/2013): Projectmanager

Oxxio zat in een transitiefase naar Eneco, waardoor aanpassingen aan systemen beperkt worden doorgevoerd. Om de frontoffice te ondersteunen wordt Eglue ingezet voor het slim combineren van (klant)gegevens en het ondersteunen van de dialoog in het contactcenter. Gelijktijdig was er de behoefde om het kennismanagementsysteem, RightNow, te upgraden naar dezelfde versie als Eneco.

Taken

 • Als projectmanager a.i. projectteam aangestuurd:
 • Projectteam resources aanvragen/aansturen
 • Opstellen documentatie voor verschillende fases
 • Informeren organisatie
 • Bewaken voortgang

Aanpak

Oxxio gebruikt Prince2-afgeleide voor de uitvoering van projecten.

Resultaat

Per eind maart is het project overgedragen aan de interne projectleider.

WoningNet, Weesp (2012/2013): Projectleider

WoningNet is een informatiepunt voor woningzoekenden (sociale huur). Per april 2013 is er een regio toegevoegd waarover het Klant Contact Center (KCC) informatie gaat verstrekken.

Taken

Als extern projectleider was Kees Nobel verantwoordelijk voor het overnemen van de informatievoorziening door het KCC voor de nieuwe regio:

 • Opstellen Plan van Aanpak
 • Externe communicatie met de latende partij
 • Procesbegeleiding

Aanpak

Na een korte introductie is een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens zijn de processen nader uitgewerkt waarover het KCC voorlichting moet geven.

Resultaat

Overgedragen in de lijn.

Gemeente Rotterdam (2011/2012): Technisch consultant migratie RightNow – Smartsite

De gemeente Rotterdam maakt gebruik van de RightNow-kennisbank. Deze is, met webservices, gekoppeld aan het CMS van de gemeente Rotterdam: Smartsite. De kennisbank van RightNow werd gevoed met gegevens uit twee versies van Smartsite. Daarom was migratie van de gegevens die nog in de oude versie stonden noodzakelijk. Hiervoor was een eenmalige datamigratie nodig. De nieuwe versie van Smartsite is zodanig aangepast dat de gegevens beschikbaar bleven.

Taken

 • Inventarisatie gevolgen van de migratie
 • Planning opzetten voor migratie RightNow-webservices
 • Ontwikkelen nieuwe beheer-interface
 • Ontwikkelen nieuwe services
 • Maken script voor de datamigratie
 • Invoeren van nieuwe services
 • Documenteren en overdragen

Aanpak

Gestart is met een inventarisatie van de onderdelen binnen RightNow die gebruik maken van informatie via Smartsite en zijn de gevolgen geanalyseerd. Hierop is een planning opgesteld, waarbij de bronplanning (migratie Smartsite) doorslaggevend was. De nieuwe webservices zijn ontwikkeld en het bronsysteem is aangepast.

Resultaat

De migratie is succesvol afgerond.

 

Domijn Woningcorporatie Enschede (2010/2011): Testmanager

Woningbouwcorporatie Domijn besloot een nieuw integraal ICT-systeem in te voeren voor de eigen frontoffice. Om dit te realiseren is Kees Nobel gevraagd hiervoor alle noodzakelijke eindgebruikerstestop te ontwikkelen en de uitvoer te coördineren.

Taken

 • Testplan opstellen en afstemmen
 • Functionele tests coördineren
 • Bevindingen uitwerken en bewaken

Aanpak

Als testmanager startte Kees Nobel met het opstellen van een testplan. Dit testplan is afgestemd met het projectteam en de processen zijn geïnventariseerd. Vervolgens zijn alle functionele tests gecoördineerd om te zien of de afgesproken functionaliteit aanwezig was en werkte. In twee fases een test laten uitvoeren door medewerkers van de woningcorporatie en zijn de bevindingen gedeeld met de leverancier en het projectteam.

Resultaat

De eerste en tweede fase zijn probleemloos opgeleverd.

 

Gemeente Rotterdam (Publiekszaken): (2009/2010): Project manager KCC 2.0

De gemeente Rotterdam volgt de ontwikkeling van Antwoord© en had daarom behoefte aan een systeem waarin alle klantinformatie en kennis samen komen. De gemeente wilde met het KCC, in lijn met Antwoord©, doorgroeien naar een volgende fase. Naast beantwoording van informatievragen wilde de gemeente  statusvragen direct aan de telefoon afhandelen. Hiervoor ontstond de behoefte aan een nieuwe agent-desktop, waarin statusinformatie is op te vragen en waarin contacten geregistreerd worden.

De gemeente werkt met thuiswerkers in een virtueel contactcenter (uniek binnen gemeenteland). Deze werkwijze  stelt als voorwaarde dat alle handelingen binnen één systeem, webbased, afgehandeld moeten worden.

Taken

 • Uitwerken van het project, waarvan de gemeente alleen het doel had vastgesteld
 • Beschrijven en afstemmen oplossingsrichting
 • Laten ontwikkelen en implementeren

Aanpak

Gestart is met afstemming over de architectuur. Daarna volgde de project-startup, met aansluitend een PID (methode: ‘Projectmatig creëren’). Ontwikkeling gebeurde volgens de Agile-methodiek met korte sprints.

Resultaat

Oplevering eerste versie per 1 juli 2010 is gerealiseerd voor het kanaal ‘telefonie’. Applicatie is vervolgens doorontwikkeld voor andere kanalen, eerst e-mail, daarna de balie). De gemeente maakt nog steeds gebruik van dit unieke systeem.

Gemeente Rotterdam (PZR) (2009): Consultant

Het Content Management Systeem (CMS) van de gemeente Rotterdam werd gemigreerd naar een nieuwe versie. Daardoor was aanpassing noodzakelijk van de interface met de kennisbank RightNow en moesten de bestaande data worden gemigreerd. Het bronsysteem van de kennisbank moest worden geüpdatet en vereiste ook een aanpassing van de samenstelling van de items in de kennisbank.

Taken

 • Aanpassen interface
 • Migreren bestaande data

Aanpak

 • Opstellen plan van aanpak inclusief kritieke pad planning
 • Uitvoeren activiteiten
 • Testen en opstellen projectdocumentatie

Resultaat

De bestaande data zijn gemigreerd. Er is een nieuwe interface ontwikkeld voor het samenstellen van antwoorden vanuit het nieuwe CMS. Doordat de benodigde aanpassingen zijn gerealiseerd, kon zowel de oude als de nieuwe versie van het CMS geraadpleegd worden. Dit was nodig in verband met de  gefaseerde overgang.

Gemeente Rotterdam (PZR) (2008): Implementatie manager

Binnen de gemeente Rotterdam heeft Kees nobel de invoering van RightNow begeleid voor het eerstelijns callcenter. Rotterdam werkte daarvóór met een extern callcenter. Dit callcenter beschikte over een eigen informatiesysteem om antwoorden te kunnen geven. De informatiestroom naar het callcenter was niet gereguleerd. In een periode van vier maanden werd een tweede callcenter actief en moest er een vanuit de gemeente gevoede kennisbank beschikbaar komen, die aansluiting had op het bestaande content managementsysteem. Dit om de kwaliteit van de antwoorden significant verbeteren.

Taken

 • Valideren functioneel en technisch ontwerp
 • Fungeren als spil tussen leverancier, callcentra en gemeentelijke organisatie
 • Zorg dragen voor oplevering binnen gestelde randvoorwaarden
 • Adviseren over inrichting en processen

Aanpak

Voor de opdrachtverlening had de gemeente de pakketselectie al uitgevoerd, waarbij de keuze was gevallen voor RightNow. Meteen na het aannemen van de opdracht maakte Kees Nobel de projectplanning en definieerde hij de milestones. Minimaal wekelijks voerde hij voortgangsoverleg en stuurde hij de leverancier aan op te verrichten changes.

Resultaat

Binnen tijd en budget is de kennisbank opgeleverd, inclusief de gewenste extra functionaliteiten, zoals de koppeling met telefonieplatforms en de aansluiting op het bestaande content managementsysteem.

Sectorfondsen Zorg en Welzijn, Utrecht (2003/2004): Informatiemanager

Binnen de sectorfondsen Zorg en Welzijn was geen centraal klantenbestand beschikbaar. Gevolg was dat wijzigingen niet bij alle betrokkenen terecht kwamen, waardoor foutieve adresseringen regelmatig voorkwamen. Ook bestonden er geen afspraken over het doorvoeren van mutaties.

Gegevensbestanden zijn gecentraliseerd en ontsloten via een webinterface.

Taken

 • Ontwikkelen centraal klanten bestand
 • Inrichten bijhorende processen

Aanpak

Na een broninventarisatie is gezocht naar overeenkomsten en wensen voor de mailingbestanden (primair doel). Samenwerking is gezocht met externe leveranciers en er is een format ontwikkeld. Er is een database opgezet en de bestaande gegevens zijn ontdubbeld, geactualiseerd en ingelezen. Processen voor onderhoud en raadpleging zijn opgezet en geïmplementeerd.

Resultaat

 • Alle klantenbestanden zijn gecentraliseerd
 • Onderhoud ervan is binnen de organisatie geborgd
 • Processen zijn uitgerold over de gehele organisatie