Leveringsvoorwaarden

Op al onze opdrachten zijn de navolgende leveringsvoorwaarden van kracht tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Algemeen